השאלות הנפוצות

וגם התשובות...

מה זה נטוורקינג

אנחנו מאמינים כי נטוורקינג הוא יצירת רשת קשרים אשר משרתת אותך ואתה אותה בכל המובנים. בשנים האחרונות יש הבנה כי נטוורקינג הוא חובה לכל ארגון ואדם, על ידי חיבור בין אנשים לעזרה הדדית והיא יכולה להתקיים באם יש חיבור והמשכיות. 

הנטוורקינג קיים בכל קהילה וככל שנעצים אותו, כך נוכל ליהנות ולהתפתח כאחד וביחד.

איך זה קשור לנוער, צעירים ומה הגילאים

במהלך השנים בה פעלנו במסגרת "מפגשי נטוורקינג ויין", ראינו כי יש פער מאוד גדול בין ההבנה מהו נטוורקינג / שיתוף פעולה לבין הקיים בעולם הבוגר. מצאנו כי יש צורך בחינוך והקניית המיומנויות של הצגה עצמית, הסתכלות מרחבית ועזרה הדדית כבר בגילאי התיכון, בסיום הצבא, האוניברסיטה וכך נוצרה התכנית יאנג נטוורקינג.

איך התכנית מתנהלת

יש מספר אפשרויות לבחירה מתכנית חצי שנתית, סדנאות והרצאות. בכל אחת מהאפשרויות המפגשים הם פרונטליים בבית הספר או במועדון צעירים בעיר עם מדריכים מטעם התכנית אשר הוסמכו להעברת התכנים.

מה מידת ההשתתפות של הנוער והצעירים בתכניות

המשתתפים בתכנית פועלים באופן מלא ובשיתוף פעולה אתם. ההשתתפות יוצרת התפחות אישית, ראייה מרחבית וחיזוק הביטחון העצמי.

ראינו כי ככל שיש אינטראקציה בין המשתתפים, יש יותר מחויבות להמשכיות ולנתינה. כמוכן, יש גם עניין לחקור עוד את הנושא בזכות ההבנה כמה נטוורקינג יכול לתרום לחיים של כל אחד מהם.

בנוסף, למשתתפים ניתנת אפשרות להתערב ולבקש להוסיף תכנים או לשים דגש על הנושאים החשובים להם מתוך התכנית.

החזון שלנו וגם שלכם

הצעירים כיום בזכות (או שמא בגלל) העולם הדיגיטלי מתרחק מהקשר האישי ונוצר פער גדול בין מה שיש במסך לבין העולם האמיתי.

המטרה שלנו היא להכיר לנוער את האפשרויות וההזדמנויות שיש מתוך הסביבה הקרובה, הקהילה ומה אפשרי להם גם בעתיד ואיך להתכונן לכך.

בכל אחד יש ניצוץ, צריך רק להדליק אותו...